Renda Bàsica Ara!
i si no és ara, quan?

Manifest per una Renda Bàsica Universal
#RendaBàsicaARA

Garantir el dret a la vida i els mínims vitals materials

Tenim la convicció que la renda bàsica universal, una assignació monetària incondicionada, és una política social imprescindible i necessària per garantir el dret a la vida material de les persones amb dignitat. Així mateix, apostem per un replantejament radical de les polítiques dels serveis socials i socioeducatius.