D’on neix

Arran de la crisi de la COVID-19 un grup de professionals del sector públic i la iniciativa social hem decidit promoure un manifest a favor de la Renda Bàsica Universal. Pensem que la situació actual és un bon moment per reivindicar canvis estructurals en les polítiques de serveis socials i socioeducatius.

Amb aquest manifest ens adrecem a persones i organitzacions que, sensibilitzades amb aquesta demanda, s’hi vulguin adherir. La intenció de la campanya és sumar-nos a aquelles persones, iniciatives i grups que fa anys que venen reivindicant la RBU, contribuint a reforçar-ne la visibilització i la incidència política.