Creativitat, comunicació i disseny gràfic a qualsevol format

Els estudis de graduat de fotografia (IEFC, Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya) i de disseny gràfic (LAI, Escola superior de disseny), juntament amb llarga experiència i la constant i requerida auto-formació, m’han servit per adquirir uns bons coneixements gràfics i tècnics, experiència en el món d’internet, wordpress, fotografia, comunicació i imatge en general, així com domini de llenguatges html i css i lleugerament de php.

Recentmet (2017-18) he cursat el Postgrau de Disseny Web: Usuaris, Interfícies i Mòbils, a la Universitat Oberta de Catalunya

Podriem resumir el meu perfil professional com a dissenyador gràfic per paper o pantalla, que pot fer de pont entre la programació tecnològica i el disseny i amb interès per oferir el millor Disseny d’interfícies (UI), amb especial atenció a l’Experiència d’Usuari (UX) i amb bona capacitat d’estructuració i anàlisi de qualsevol projecte.

 

Experiència destacada

Des del 2012 i actualment, realitzant treballs com a freelance: dissenyador gràfic, disseny editorial, programació, disseny i serveis web, comunicació general, xarxes socials, encàrrecs fotogràfics…

Des de setembre 2016 col·laboro amb l’Escola de cuina Mireia Carbó, amb el manteniment tècnic del web, comerç electrònic, suport gràfic i newsletters.

Des del 1998 fins al 2016 he treballat com a dissenyador gràfic i desenvolupador en múltiples formats a Futura, empresa que es dedica a la comunicació i al disseny audiovisual interactiu. La meva responsabilitat ha estat  la d’idear espais web, tant a nivell d’estructura o wireframe com de disseny i programació bàsica. També dissenyar interfícies, ideació interactius, creació de gràfics, cartells, postals, animacions, bànners, retocs d’imatges, manteniment i gestió d’espais web fets amb wordpress i woocommerce. He assumit tasques de coordinació d’equips, gestions amb el client, i de redacció i creació de continguts. http://www.futura-tc.com

Des del 2010, membre de la redacció, dissenyador i maquetador de la revista 17190 univerSalt en les seves versions en paper i internet. Revista socio-cultural d’ambit local amb temàtiques globals.
http://issuu.com/17190universalt /  www.17190.org

Procuro participar en diferents associacions i entitats socio-culturals del meu entorn.