EN POQUES PARAULES

  • Creatiu i dissenyador gràfic per paper o pantalla.
  • Bons coneixements del món de la comunicació i la imatge en general, disseny, maquetació i redacció continguts, vídeo i fotografia.
  • Bons coneixements gràfics i tècnics dels espais web, internet, xarxes socials, interfícies i mòbils, usabilitat, mètrica, posicionament, SEO…
  • Alta iniciativa, capacitat organitzativa i de síntesis i bona predisposició al treball en equip.
  • Implicació i compromís amb el meu entorn social.

 

FORMACIÓ – CONEIXEMENTS

Llarga experiència i constant auto-formació.

Informàtica: Alts coneixements en llenguatges de programació HTML i CSS, i bàsics de PHP. Nivell professional en creació i manteniment d’espais web wordpress i ecommerce. Facilitat en l’edicio i processament de textos. Alts coneixements en progames de disseny, prototipatge i maquetació (photoshop, illustrator, indesign, Axure, Balsamiq Mockups), experiència en APP xarxes (Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Mailchimp) i coneixements bàsics en edició de vídeo (première, after effects)

 

EXPERIÈNCIA DESTACADA

Des del 2015 i actualment, realitzant treballs com a Freelance autònom: dissenyador gràfic, disseny editorial, programació, disseny i serveis web, comunicació general, xarxes socials, encàrrecs fotogràfics…

Des del febrer del 2019 col·laboro amb la Fundació SER.GI com a Tècnic de Comunicació. Les tasques principals que desenvolupo son redacció de textos, disseny de cartells i publicacions, suport amb les tasques transversals de l’entitat, manteniment del web, gestió de les xarxes socials, gravació i edició de vídeos, contacte amb mitjans de comunicació… Col·laboro amb la Fundació 15 hores/setmana.

Des de setembre 2016 col·laboro amb l’Escola de cuina Mireia Carbó, com a Webmaster amb el manteniment tècnic del web, comerç electrònic, suport gràfic i newsletters.

Des del 1998 fins al 2016 he treballat com a dissenyador gràfic i desenvolupador en múltiples formats a Futura, empresa que es dedica a la comunicació i al disseny audiovisual interactiu. La meva responsabilitat ha estat  la d’idear espais web, tant a nivell d’estructura o wireframe com de disseny i programació bàsica. També dissenyar interfícies, ideació interactius, creació de gràfics, cartells, postals, animacions, bànners, retocs d’imatges, manteniment i gestió d’espais web fets amb wordpress i woocommerce. He assumit tasques de coordinació d’equips, gestions amb el client, i de redacció i creació de continguts. http://www.futura-tc.com

Des del 2010, membre de la redacció, dissenyador i maquetador de la revista 17190 univerSalt en les seves versions en paper i internet. Revista socio-cultural d’ambit local amb temàtiques globals.
http://issuu.com/17190universalt /  www.17190.org

Procuro participar en diferents associacions i entitats socio-culturals del meu entorn.