Perfil professional

En poques paraules

  • Creatiu i dissenyador gràfic per paper o pantalla.
  • Bons coneixements del món de la comunicació i la imatge en general, disseny gràfic, maquetació i redacció continguts, vídeo i fotografia.
  • Bons coneixements gràfics i tècnics dels espais web, internet, xarxes socials, interfícies i mòbils, usabilitat, mètrica, posicionament, SEO…
  • Alta iniciativa, capacitat organitzativa i de síntesis i bona predisposició al treball en equip.
  • Implicació i compromís amb el meu entorn social.

Formació / Coneixements

Llarga experiència i constant auto-formació.

++ Alts coneixements en llenguatges de programació HTML i CSS, i bàsics de PHP. Nivell professional en creació i manteniment d’espais web wordpress i ecommerce. Alts coneixements en progames de disseny, prototipatge i maquetació (Photoshop, Illustrator, Indesign, Axure, Balsamiq Mockups), experiència en xarxes socials, mailing marqueting (Mailchimp) i coneixements essencials en edició de vídeo (Premiere, After effects).

Experiència destacada

Des del 2015 i actualment, realitzant treballs com a Freelance autònom: dissenyador gràfic, disseny editorial, programació, disseny i serveis web i comunicació general.

Des del febrer del 2019 col·laboro amb la Fundació SER.GI com a Tècnic de Comunicació 15 hores/setmana.

Des del 1998 fins al 2016 he treballat com a dissenyador gràfic i desenvolupador en múltiples formats a Futura, empresa ubicada a Barcelona que es dedica a la comunicació i al disseny audiovisual interactiu. També he assumit tasques de coordinació d’equips, gestions amb el client, i de redacció i creació de continguts.

Des del 2010 fins actualitat membre de la redacció, dissenyador i maquetador de la revista 17190 univerSalt en les seves versions en paper i internet. Revista socio-cultural d’ambit local amb temàtiques globals. (el 2019 es deixa l’activitat impresa)
http://issuu.com/17190universalt /  www.17190.org

Durant el 1996 i 97, dependent botiga de fotografia professional Pro-40, realitzant tasques d’atenció al client i vendes.

Procuro participar en diferents associacions i entitats socio-culturals del meu entorn.